VEEL GESTELDE VRAGEN

Vragen, we hebben ze allemaal. We verzamelden er een aantal voor je.

Het uitgangspunt van ons team is om duurzame projecten te creëren bij tevreden klanten. Wij geven dan ook plantgarantie en nazorg, zodat we zeker weten dat je snel van jouw tuin kunt genieten.

Schade die wij veroorzaken, lossen we ook op. Zo simpel is het. We zijn hier uiteraard ook voor verzekerd.

Jazeker, als de klus het toelaat. Wel is het van belang dat we de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, denk aan de veiligheidshelm, handschoenen, gehoorbescherming en oogbescherming.

Ja, dat kan.

Ja. Dat is bijvoorbeeld het veilig demonteren en afvoeren van bestaande constructies en bouwwerken, het bouwrijp maken van percelen. Eventueel compleet met bodemonderzoek en bodemverbetering.

Ook bij het uitgraven van funderingen of kelders en ingraven van kabels en leidingen of rioleringen kunnen wij je van dienst zijn.

Voordat we gaan graven doen we altijd een KLIC-melding voor het opsporen van eventueel aanwezige kabels en leidingen.

We werken veel in Venlo en plaatsen in de regio zoals Roermond, Maastricht, Eindhoven, Nijmegen en Düsseldorf. maar we reizen ook regelmatig verder weg voor job in het binnen en buitenland.
Zowel bedrijven of particulieren kunnen altijd bij ons aankloppen.

× WhatsApp